In vitro screening en gastro-intestinale simulaties

Hiertoe behoort de bepaling van antibacteriële activiteit (Minimale Inhibitorische Concentratie (MIC) en Minimale Bactericide Concentratie (MBC)) van componenten of organismen in vitro (plaatmethode) en in gastrointestinale simulaties (fermentor) voor additievenbedrijven in voeder en voeding. Bekijk het analyseoverzicht.

Food Pilot

Vragen?

Contacteer ons

Geertrui Rasschaert

Onderzoeker ILVO