Labo analyses

Bij het op de markt brengen van een nieuw product of verbeteren van het bestaande gamma, kunnen bedrijven bij de Food Pilot terecht voor het bepalen van de voedingswaarde, houdbaarheid en allergenen voor vermelding op het etiket. Na een verkennend gesprek en op basis van uw specifieke vraag, recept, monster, ontvangt u een gedetailleerde offerte met meer uitleg omtrent analysemogelijkheden, prijzen en termijnen. Bij akkoord worden de analyses ingepland. Praktische afspraken worden gemaakt met de laboverantwoordelijken. Daarnaast beschikt ILVO over geavanceerde analysecapaciteiten en expertise voor het behandelen van complexere vraagstukken. Hiertoe behoren de beheersing van Listeria, Salmonella en andere voedselpathogenen, reiniging en desinfectie van de productiesite, geur- of smaakafwijkingen van voeding, detectie van residuen, GGO-bepaling, enz. De laboratoria zijn BELAC geaccrediteerd volgens de norm ISO 17025. Deze norm specifieert de eisen voor competentie inzake het uitvoeren van laboratoriumanalyses en het bekomen van correcte analyseresultaten. Ook een aantal van de ringonderzoeken die wij uitvoeren zijn ISO 17043 geaccrediteerd. Al onze geaccrediteerde activiteiten zijn eveneens ISO 14001 milieu gecertificeerd. Een flyer over de laboanalysen kan men downloaden hier.

Food Pilot

Bepalen en eventueel verlengen van de houdbaarheid

Food Pilot

Met getrainde keurders in een professioneel smaakabo of analyse van aromacomponenten met GC-MS