Over Food Pilot

Onze missie

De Food Pilot biedt een geïntegreerd pakket aan dienstverlening, dat het gehele ontwikkelingstraject bestrijkt, maar dat wordt afgestemd op de vraag van de klant. Zo is het mogelijk ondersteuning te vragen bij één of meerdere stappen in het traject.

Jubileum

In 2021 vierde de Food Pilot haar 10-jarig jubileum. Inmiddels 12 jaar geleden besliste de Vlaamse minister van Economie dat de pilootinfrastructuur en het technisch advies voor de voedingssector stevig uitgebreid mocht worden. Het bestaande “Rijkszuivelstation” in Melle, deel van ILVO, investeerde, samen met Flanders’ FOOD, in multifunctionele, semi-industriële machinerie en vooral ook in kennis en een geoliede begeleiding van innoverende en oplossing-zoekende bedrijven.

Food Pilot

Na 12 jaar mogen we trots zeggen dat de Food Pilot een druk bezochte plaats is. Jaarlijks komen meer dan 300 bedrijven op een zogenaamd ‘eerste adviesgesprek’. Dat is niet alleen gratis en vrijblijvend, maar ook best intensief, met meerdere experts aan tafel die luidop mee nadenken over het aangevoerde onderwerp of probleem.

Enkele cijfers

In 2022 werden 190 technologische adviezen verleend. Dat zijn intake gesprekken waarbij de vraag wordt geanalyseerd, advies verleend en bekeken welke testen opportuun zijn.

Daarnaast werden 638 piloottesten uitgevoerd voor 110 opdrachtgevers. Het aantal piloottesten per jaar verviervoudigde sinds de start van de Food Pilot 11 jaar geleden.

Food Pilot

Van de 110 opdrachtgevers van piloottesten in 2022, waren 32 nieuwe contacten. 66 opdrachtgevers waren industriële bedrijven, waarvan 44 Belgisch en 22 buitenlands, en 38% is KMO. Daarnaast waren er piloottesten voor 13 landbouwbedrijven, waarvan 8 Belgische en 5 Nederlandse. 11 instanties waren kennisinstelling of -bedrijf. Tot slot waren 14 opdrachten in het kader van (internationale) projecten.

Het grootste aandeel opdrachtgevers van piloottesten waren producenten van alternatieve eiwitbronnen (21%), verwerkers van zuivel (16%), zuivelanalogen (13%) en groenten (14%).

Food Pilot

In 2022 werden ongeveer 25.000 voedingsanalyses uitgevoerd voor meer dan 200 privébedrijven (voedingsbedrijven, landbouwers, andere labo’s, certificatie- & inspectie-instellingen, consumentenorganisaties, kitproducenten, farmaceutische industrie, enzovoort) in het kader van productverbetering of probleemoplossing.

Bovendien werden een 100-tal verschillende items (ringonderzoeken, standaarden, referentiereeksen, controlemonsters) voor kwaliteitsborging door ILVO aangemaakt voor 65 verschillende klanten (melkcontrole laboratoria, bedrijven, kitproducenten, wetenschappelijke instellingen, ….)..

In totaal worden zo jaarlijks meer dan 300 bedrijven bereikt.

Food Pilot

Op naar de toekomst

Als slot wijst Joris Relaes, administrateur generaal van ILVO, naar de maatschappelijke rol om volop in te zetten op een duurzame agrovoedingsketen. Dit past binnen de Green Deal doelstellingen van de Europese Commissie, die we als ILVO mee onderschrijven. Daarvan getuigt ook de oproep van minister Hilde Crevits aan de ‘Voedselveranderaars’ om mee te werken aan de strijd tegen voedselverliezen en aan de eiwitshift waar de Vlaamse Overheid mee de schouders onder zet.

Project partners
Flanders' FOOD logo ILVO

Vragen?

Contacteer ons