Genetisch Gewijzigde Organismen (GGO)

Voedings- en voedermonsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van genetisch gewijzigde organismen (GGO’s; 'screening'), soort/type GGO’s ('identificatie') alsook het relatief gehalte aan GGO’s per ingrediënt ('kwantificatie').

GGO-analyses worden opgesplitst in 3 groepen, naargelang de vraag:

  • In een screening PCR wordt gezocht naar veel voorkomende, regulatorische DNA-sequenties in GGO’s, zoals de Cauliflower Mosaic Virus promotor 35S (p-35S), de Agrobacterium tumefaciens nopaline synthase terminator (t-NOS), en de Figwort Mosaic Virus promotor 35S (p-FMV), en dit in combinatie met een opsporing van één of meerdere gewassen (species-specifieke PCR).
  • Indien één of meerdere van de species-specifieke DNA-targets en/of GGO-screening elementen positief zijn, worden de in de EU-toegelaten GGO’s opgespoord naargelang het gewas dat gedetecteerd werd (identificatie PCR).
  • Ten slotte worden de individuele, geïdentificeerde GGO-events, gekwantificeerd (kwantitatieve PCR) teneinde te kunnen bepalen of het monster al dan niet conform is met de regelgeving (drempelwaarde voor verplichte etikettering van 0.9% GGO per gewas voor in de EU geautoriseerde events).

> Bekijk de complete analysetabel

Vragen?

Contacteer ons

Isabel Taverniers

Onderzoekster ILVO