Microbiologische voedselveiligheid

Bekijk de complete analysetabel

De analyses omtrent de microbiologische voedselveiligheid betreffen zowel microbiologische indicatoren voor bederf, hygiëne-indicatoren als ziekteverwekkende en toxineproducerende bacteriën (pathogenen). De meeste microbiologische analyses worden uitgevoerd op alle voedingsmiddelen met in hoofdzaak ISO-methoden.

Volgende tellingen worden bepaald:

 • totaal (an)aërobe kiemen of sporenvormers
 • coliformen
 • ß-glucuronidase positieve E. coli
 • Enterobacteriaceae
 • Staphylococcus aureus
 • gisten en schimmels
 • Listeria spp.
 • Listeria monocytogenes
 • sulfiet reducerende anaërobe kiemen
 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus

De detectie van volgende pathogenen behoren ook tot de scoop van het labo:

 • Salmonella
 • E. coli O157
 • Campylobacter
 • Listeria spp.
 • Listeria monocytogenes.

In yoghurt worden de aantallen karakteristieke micro-organismen Lactobacillus bulgaricus en Streptococcus thermophilus bepaald.

In melk en melkproducten worden enterotoxines geproduceerd door Staphylococcus aureus opgespoord.

Deze analyses zijn allen BELAC ISO17025 geaccrediteerd. Daarnaast worden nog tal van andere niet geaccrediteerde microbiologische analyses uitgevoerd:

 • Shiga-toxine producerende E. coli, genetische typering van bacteriën tot op stamniveau
 • Bepaling van het antibioticaresistentieniveau van bepaalde bacteriële species
 • Biofilmvormend vermogen
 • Opsporen van bederforganismen zoals pseudomonaden
 • Karakteriseren van bacteriële populaties (= microbioom) tijdens bewaring van voeding
 • ...

Vragen?

Contacteer ons

Koen De Reu

Onderzoeker ILVO