Chemische voedselveiligheid

Screeningslabo

  • In het screeningslaboratorium worden levensmiddelen m.b.v. microbiologische inhibitortesten gescreend op de aanwezigheid van bacteriegroeiremmende stoffen (vnl. antibiotica en chemotherapeutica). Tevens worden levensmiddelen m.b.v. immunologische-, Charm II- en receptortesten groepsspecifiek gescreend op de aanwezigheid van residuen van ß-lactamantibiotica (penicillines en cefalosporines), tetracyclines, sulfonamiden, streptomycines, macroliden & lincosamiden, quinolones, chlooramphenicol,….
  • Tevens kunnen in het screeningslaboratorium commerciële screeningstesten voor het opsporen van antibioticaresiduen in melk, honing, vlees, … gevalideerd worden overeenkomstig Beschikking 2002/657/EC van de Commissie en de CRL Richtlijnen voor de validatie van screeningsmethoden voor residuen van diergeneesmiddelen.
  • Gedetailleerde lijst met analyses
  • Contact:
    Wim Reybroeck +32 9 272 30 11 wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be
    Sigrid Ooghe +32 9 272 30 12 sigrid.ooghe@ilvo.vlaanderen.be
Food Pilot

Chromatografie labo

Food Pilot

Vragen?

Contacteer ons

Els Daeseleire

Onderzoekster ILVO